Logo Objects

Tiger Veri Aktarım/Entegrasyon Aracıdır. Sistemlerin ya da uygulamaların Logo ERP ürünlerine entegrasyonu için kullanılan standart arayüzümüz Logo Objects'tir.

Kısaltması
LO
Uyumlu Programlar Tiger Plus, Tiger Enterprise, Tiger 3, Tiger Enterprise 3
Uyumsuz Programlar Go Plus, Go 3Bordro, Logo Start
Tanım Entegrasyon Aracı

 

Logo Objetcs Logo ERP ürünü olan Tiger’ın tüm serileri için yaygın olarak kullanılan güçlü entegrasyon aracıdır.
Çözüm Ortaklarının kart veya fişleri Logo sistemine kolaylıkla ve veri bütünlüğünü bozmadan aktarabilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Excel'den Tiger içerisine muhasebe fişi aktarımı, depo entegrasyonu sayım fişlerinin aktarımı, yazar kasada kesilen faturaların aktarımı, farklı bir programdan Logo Yazılımın bir ürüne geçerken eski kayıtların aktarımı gibi entegrasyon ihtiyaçlarının kodlamasında kullanılır. 

Logo Yazılım, yılın belirli zamanlarında ürünlerinin yeni setlerini yayımlar. Logo Objects bu setler ile uyumlu olarak COM teknolojisinde dll ve exe formatında sunulmaktadır.
Logo Objects, temel olarak Logo veri sisteminde tanımlı olan kart ve fişleri dışarıdan ve veri bütünlüğünü bozmadan

  • eklemek
  • değiştirmek 
  • silmek

için kullanılır. Ancak bu işlemlerin dışında da entegrasyonu kolaylaştıracak bir çok fonksiyonu içeren kütüphaneye ve yeteneğe sahiptir.

Logo Objects ile masaüstü uygulamalar, web tabanlı uygulamalar, windows servis ya da  web servis uygulamaları entegre edilebilir.
XML altyapısına sahip olan Logo Objects aktarım sırasında XML katmanı ile haberleşir. Bu katmandaki kontroller nedeniyle hem iş mantığı hataları (örneğin malzemenin negatif seviyeye düşmesi) hem de veritabanında oluşabilecek hatalar (örneğin unique bir alana mükerrer değer göndermek) oluşmadan yakalanabilir, işlenebilir.