Logo Object Designer

Logo Objects Designer (LOD) Tiger Uyarlama Aracıdır. Ürün tarafından sağlanmayan yeteneklerin ürüne kazandırılması için Logo Yazılım tarafından geliştirilmiş uygulama geliştirme platformdur.

Kısaltması
LOD
Uyumlu Programlar Tiger Plus, Tiger Enterprise, Tiger 3, Tiger Enterprise 3
Uyumsuz Programlar Go Plus, Go 3Bordro, Logo Start
Tanım Uyarlama Aracı

Logo Objetc Designer (LOD), Logo ERP ürünü olan Tiger’ın tüm serileri için kullanılan güçlü uyarlama aracıdır.
Çözüm Ortaklarının, Logo Windows ERP sistemlerindeki kart veya fiş arayüzlerinin uyarlanabilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Logo Object Designer ile

 • Herhangi bir fiş veya kartın (Örneğin; Malzeme kartı, Sipariş fişi, Fatura vb.) üzerine yeni componentlerin eklenmesi
  • Örneğin text edit, button, gridlist, comboBox vb. 
 • var olan nesnelerin gizlenmesi
 • hatta iş mantığına müdahale
  • örneğin fatura kaydı sırasında bazı kontrollere göre faturanın kaydedilmesini engellemek,
  • sipariş eklendikten sonra onay maili gönderilmesi,
  • malzeme kartı kaydedilirken bağlantılı ek tablolara çeşitli verilerin yazılması gibi

işlemleri  gerçekleştirebilirsiniz.