e-Fatura Mükellef Kontrolü

E-Mükellef Kontrolü
E-Fatura Müşteri Kontrolü
E-Fatura Cari Kontrolü

e-Fatura düzenlenmesi ile ilgli GİB bildirileri

Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamda düzenlenen faturanın KDV ve gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk,
http://www.gib.gov.tr/elektronik-ortamda-duzenlenmesi-gerekirken-kagit-ortamda-duzenlenen-faturanin-kdv-ve-gider-olarak

Madde 353 Özel Usulsüzlükler ve Cezaları a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
http://www.gib.gov.tr/node/83111

Uygulama Hakkında Döküman
Program Hakkında Döküman için tıklayınız

Programı İndir