Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle Elektronik Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma Süresi ve Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

20/4/2018 tarihli ve VUK-103 / 2018-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süresi, Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

http://www.gib.gov.tr/kurumlar-vergisi-beyannamelerinin-verilme-suresi-ile-elektronik-defterlerin-olusturulma-imzalanma-0

http://www.gib.gov.tr/node/129533


Yayın Tarihi: 20/4/2018 - 11:23

e-Arşiv

Gelir İdaresi Başkanlığı, e-Fatura kullanıcılarına 1 Ocak 2019 itibariyle e-Arşiv uygulamalarına katılım zorunluluğu getiren taslak tebliğleri yayımladı.

Detaylar için aşağıdaki adresleri ziyaret edebilirsiniz.

http://www.gib.gov.tr/node/129282

e-İrsaliye

Gelir İdaresi Başkanlığı, e-Fatura kullanıcılarına 1 Ocak 2019 itibariyle e-İrsaliye uygulamalarına katılım zorunluluğu getiren taslak tebliğleri yayımladı.

Detaylar için aşağıdaki adresleri ziyaret edebilirsiniz.

http://www.gib.gov.tr/node/129287