LOGO Tiger Plus

  TİGER PLUS Standart ve Modül Özellikleri
 Standart Özellikler  Modül Özellikleri
  Malzeme Yönetimi
  Duran Varlık Yönetimi
  Talep Yönetimi
  Satınalma Yönetimi
  Satış Yönetimi
  Finans Yönetimi
  Muhasebe Yönetimi
  Hızlı Üretim
  İşlem Dövizi
  Raporlama Dövizi
  GO Garanti
  Enflasyon Muhasebesi
  Ek Vergi (ÖTV, ÖİV)
  Dağıtım Yönetimi
  Navigator
  Perakende
  Konfigürasyon Yönetimi
  Teklif Yönetimi
  Mali Konsolidasyon
  Dış Ticaret
  POS Genius Entegrasyonu
  FDA
  B2B, B2C
  Excel Plug-in
  Bordro Plus