LOGO TİGER ENTERPRİSE

 TİGER ENTERPRISE Standart ve Modül Özellikleri
 Standart Özellikler  Modül Özellikleri
  Malzeme Yönetimi
  Duran Varlık Yönetimi
  Talep Yönetimi
  Satınalma Yönetimi
  Satış Yönetimi
  Finans Yönetimi
  Muhasebe Yönetimi
  Üretim Yönetimi
  Planlama (MPS, MRP, CTP)
  Maliyet Muhasebesi
  Kalite Yönetimi
  Dağıtım Yönetimi
  Teklif Yönetimi
  Konfigürasyon Yönetimi
  GO Garanti
  Enflasyon Muhasebesi
  Ek Vergi (ÖTV, ÖİV)
  Navigator Plus
  Bordro Plus (100 Çalışan)
  Dış Ticaret
  Perakende
  POS Genius Entegrasyonu
  FDA
  B2B, B2C
  Excel Plug-in
  Mali Konsolidasyon
  Enflasyon Muhasebesi