LOGO GO Plus

 LOGO GO PLUS Standart ve Modül Özellikleri

Standart Özellikler Modül Özellikleri
 Malzeme Yönetimi
 Duran Varlık Yönetimi
 Talep Yönetimi
 Satınalma Yönetimi
 Satış Yönetimi
 Finans Yönetimi
 Muhasebe Yönetimi
 İş Akışı
 GoGaranti
 Enflasyon Muhasebesi
 Ek Vergi (ÖTV, ÖİV)
 Navigator
 Perakende
 POS Genius Entegrasyonu
 B2B, B2C
 Excel Plug-in
 FDA
 Bordro Plus